Technologie

Nasz sprzęt i oprogramowane
Nasza firma dysponuje najnowocześniejszym sprzętem pomiarowym firmy LEICA, w tym TPS 1101 oraz odbiornikami GPS/GNSS serii 1200, działającymi w oparciu o systemy nawigacji satelitarnej GPS i GLONASS.
Pomiarów w technice GPS/GNSS dokonujemy w oparciu o własną stację referencyjną lub o system ASG-EUPOS uruchomiony 02.06.2008r.

Posiadane przez nas oprogramowanie firmy LEICA pozwala na opracowywanie pozyskanych danych i transmisję wyników pomiarów do innych programów geodezyjnych.

Mapy numeryczne tworzymy w oparciu o programy EWMAPA i MIKROMAPA, a opracowane mapy możemy transmitować do wcześniej uzgodnionych z klientem formatów zgodnych z programami typu CAD i Innych.