Oferta

Opracowania kartograficzneMapy sytuacyjno – wysokościowe, oparte o istniejące w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dane pomiarowe, lub całkowicie nowe pomiary, służące do celów projektowych oraz do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego.

Mapy te sporządzamy zarówno w formie tradycyjnej jak i numerycznej w programach EWMAPA i MIKROMAPA, z możliwością transmisji danych do programów typu CAD w formatach uzgodnionych ze zleceniodawcą.