Oferta

Wznowienia granicWskazania przebiegu granic (linii i punktów granicznych) nieruchomości na podstawie danych pozyskanych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.