Oferta

Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjneTyczenie obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu, geodezyjny nadzór nad dokładnością montażu elementów konstrukcyjnych oraz późniejsze pomiary powykonawcze w celu stworzenia dokumentacji geodezyjnej koniecznej do odbiorów technicznych budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu.